Kvalitet og Standarder

Kvalitet og standarder for Nordmannsgran juletræer

 

Danish Trees ApS leverer juletræer af meget høj standard af sorten Ambrolauri, Tværsted og Borjomi.

 

Danish Trees ApS har eget mærknings system med hensyn til farver på etiketter, men følger de Europæiske standarder for udvælgelse af kvaliteter.

 

Danish Trees ApS har 3 kvalitetsmærkninger; ”Diamond”, der er mærket med røde etiketter, ”Gold”, der er mærket med guld etiketter og ”Silver”, der er mærket med sølv etiketter.

 

Kvalitetsmærkninger

 

Diamond

 

Diamond vil altid fremstå som et attraktivt og salgsbart juletræ, hvor helhedsindtrykket er af afgørende betydning. Juletræet kan være et åbent til tæt, hvor grenvinklerne på grenkransne, samt antallet af mellemgrene er af afgørende betydning for helhedsindtrykket. Reparationer af tidligere skader kan accepteres, når de ikke forekommer på en sådan måde, at de forstyrrer helhedsindtrykket.

 

Formen på træet vil fremstå med et naturligt forhold mellem højde og bredde, der sikrer, at helhedsindtrykket er positivt. Træet har en lige stamme, der sidder midt i træet og opbygningen af grenkranse og mellemgrene fremstå således af stammen ikke er dominerende.

 

Topskuddet er af en rimelig længde og består ikke af en oprejst sidegren.

 

Farven vil fremstå med en ensartet grønlig til mørk grøn farve og har ikke et generelt gulligt præg, bortset fra den nederste del af træet kan der forekomme mindre farvevariation.

 

Nåle er fyldige og skud er normalt udviklede og har ikke tegn på insektskader, algebelægninger, frostskader, dyrebid, slidskader eller andre påførte skader. Der kan forekomme ubetydelige nåletab i mindre områder af træet.

 

Gold

 

Gold vil altid fremstå som et attraktivt og salgsbart juletræ, hvor helhedsindtrykket er af stor betydning. Træet kan være mere åbent end Diamond, hvor grenvinklerne på grenkransne samt antallet af mellemgrene er af betydning for helhedsindtrykket. Dog kan der være større afstand mellem grenkransene. Reparationer af tidligere skader kan accepteres, når de ikke forekommer på en sådan måde, at de forstyrrer helhedsindtrykket.

 

Formen på træet vil fremstå med et naturligt forhold mellem højde og bredde, der sikrer, at helhedsindtrykket er positivt. Træet har en lige stamme, der sidder midt i træet, og opbygningen af grenkranse og mellemgrene fremstår således, at stammen ikke er dominerende, men kan dog være mere synlig.

 

Topskuddet er af en rimelig længde og består ikke af en oprejst sidegren.

 

Farven vil fremstå med en ensartet grønlig til grøn farve og har ikke et generelt gulligt præg bortset fra den nederste del af træet, hvor der kan forekomme mindre farvevariation.

 

Nåle er fyldige, og skud er normalt udviklede og har ikke tegn på insektskader, algebelægninger, frostskader, dyrebid, slidskader eller andre påførte skader. Der kan forekomme ubetydelige nåletab i mindre områder af træet.

 

Silver

 

Silver vil fremstå som et salgsbart juletræ. Tæet kan være tæt til åbent, hvor grenvinklerne på grenkransene samt antallet af mellemgrene kan variere, dog kan der være større afstand mellem grenkransene, og der kan mangle en gren eller to. Reparationer af tidligere skader accepteres.

 

Formen på træet vil fremstå på en sådan måde, at det er et salgsbart træ. Træet har en stamme, der sidder midt i træet, men kan have en tidligere opretning. Opbygningen af grenkranse og mellemgrene fremstår således, at stammen kan være dominerende, men ikke nødvendigvis, men kan dog være mere synlig.

 

Topskuddet er af en rimelig længde og kan bestå af en oprejst sidegren.

 

Farven vil fremstå med en grønlig til grøn farve, men kan have et gulligt præg.

 

Der kan forekomme tegn på insektskader, algebelægninger, frostskader, dyrebid, slidskader eller andre påførte skader. Der kan forekomme nåletab i mindre områder af træet.

 

 

Fælles for alle 3 standarder

 

Alle vores juletræer er naturgroede og fremstår som et naturligt træ. Træerne er breddereguleret og topskudsreguleret under deres vækst. Træerne er velgødede og med stor nålefylde, renholdt men med hensyntagen til miljøet.

Alle juletræer fældes tæt på leveringsdatoen for at mindske risikoen for nåletab. Træerne leveres med en afpudset stab, der svarer til 5-10 % af træets højde. Træerne leveres nettet, på paller med ca. 100 træer pr. palle alt efter størrelse. Leveringen vil være tilpasset jeres behov, og der kan altid laves andre løsninger efter ønske.

Højde

 

Højden på juletræet måles som afstanden fra savsnittet til det punkt på topskuddet, hvortil øverste grenkrans kan nå, når dennes grene bøjes op langs topskuddet.

 

Højden defineres i en af følgende højde klasser i centimeter:

 

Diamond: Gold: Silver:

 

100-125 100-150 100-150

125-150 150-200 150-200

150-175 200-250 200-250

175-200

225-250

 

 

 

 

 

Danish Trees ApS ønsker et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder, der forhåbentlig fører til et langvarigt samarbejde. Vi har ingen interesse i at levere et træ, der ikke er salgsbart. Men det er klart, at der selvfølgelig er forskel mellem vores standarder; Diamond, Gold og Silver. Den enkelte slutkunde har sit eget syn på, hvad der for ham/hende er et flot juletræ. Derfor kan det være en fordel at lave et mix af det forskellige standarder. Vi har en stor produktion af juletræer og kan altid tilpasse et mix, der opfylder jeres ønsker og behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designet af Magicweb

Danish Trees ApS

Langagervej 44

DK-6100 Haderslev

Tel. +45 29652502

Language selection

Media