Juletræets liv

Juletræets liv hos Danish Trees ApS

 

 

Vi driver juletræsproduktion på 2 landbrugsejendomme nord for Haderslev. Hans Aarøe bor i Ørby, og Sten Nielsen bor på Knud Lyng. Vi har hver tilplantet omkring 40 ha med Nordmannsgran af sorterne Ambrolauri, Tværsted og Borjomi, hvoraf 90 % er Ambrolauri. Vi har god næringsrig landbrugsjord, der bevirker, at vores træer har stor nålefylde med lange brede nåle, flot grøn farve og fyldige træer.

Placeringen tæt på kysten gør, at klimaet er perfekt med få frost skader og passende temperatur i perioden omkring træernes udspring.

 

Vi køber vores planter af en lokal planteskole. Vi har kun Nordmannsgran af sorterne Ambrolauri, Tværsted og Borjomi, disse sorter er de mest velkendte, og de typer, slutkunden efterspørger. De 3 sorter ligger af udseende meget tæt på hinanden og det almindelige øje kan ikke se forskel. Der er lidt forskel i bredde og tidspunkt for udspring.

Når vi modtager planterne, er de 3 år og har en højde på 10-15 centimeter. Normalt planter vi altid i september. På dette tidspunkt er plantens vækst ved at stoppe, men rodnettet gror videre i ca. en måned og bevirker, at planten får godt fat inden udspring det efterfølgende forår.

Vi har i de senere år gradvis øget vores tilplantning, da vi tror på, at vi producerer de træer, som kunderne efterspørger. Vi planter tilsammen ca. 100.000 planter om året på vores 2 ejendomme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De efterfølgende 4 vækstår har træet en begrænset længdevækst, men udvikler et kraftigt rodnet. I denne periode får træerne gødning hvert forår og bliver renholdt for ukrudt.

Efter 4. vækst år begynder det store arbejde. Træernes længde og bredde vækst bliver nu kraftigere hvert år. De bliver gødet 2 gange om året og stadig renholdt. I vinterperioden hvor væksten er stoppet bliver den nederste grenkrans maskinelt klippet væk for at skabe en stab på træet og gøre renholdelse lettere.

Nordmannsgran har en tendens til at blive alt for brede i forhold til højden. Derfor bliver alle træer formklippet med en håndsaks, der foregår ved at klippe en til to grenkryds væk. Da denne klipning foregår efter 4. vækst år bliver disse klippesår skjult af de følgende års vækst.

I de efterfølgende år tilpasses formen på træet ved, at vi ved udspring i foråret skudkniber nogle af de nye skud.

Nogle træer har en tendens til en voldsom længdevækst i topskuddet, det forsøger vi at begrænse ved manuel bearbejdning af topskuddet til begrænsning af længdevæksten.

Efter 6. eller 7. vækst år begynder vi at udtage de første træer til salg. De store høstår er i år 8 til 10.

Høsten, også kaldet oparbejdning foregår ved, at vi mærker alle træer med etiketter i størrelse og kvaliteter. Lige før levering af træerne, typisk 4-5 dage før levering, bliver træerne fældet. Træerne skal ligge et par dage før det slæbes ud af plantagen, bliver nettet og pakket på paller i de sorteringer, kunden har ønsket. Herefter læsses træerne til transport. På grund af vores hurtige håndtering af oparbejdningen, er vores træer friske, når de ankommer til kunden.

Det, at skabe et smukt juletræ til en familie, er en langvarig, tidskrævende og økonomisk stor investering, der tager op til 10 år.

 

 

 

 

 

Designet af Magicweb

Danish Trees ApS

Langagervej 44

DK-6100 Haderslev

Tel. +45 29652502

Language selection

Media