Engroshandel

Handel i praksis med Danish Trees ApS

 

 

Vi ønsker at handle med alle. Der er ikke noget, der er for stort eller småt. Vi tilpasser alle handler til den enkelte kunde, om det er store kædebutikker, havecentre, butikker eller stadehandleren.

I er meget velkomne til at kontakte til os, så får vi en god drøftelse af jeres behov. Vi besøger jer gerne – ikke blot så vi kan få alle detaljer på plads, men også for at møde de personer, vi handler med.

Det er ingen hindring, at I ikke tidligere har solgt juletræer. Har I en god placering og et ønske om at komme i gang med juletræssalg, er vi meget gerne behjælpelige med alt det praktiske. Det er vigtigt for os, at I har succes med salget.

 

Det er derfor altafgørende, at vi har en god kommunikation og får detaljer reguleret i en handelsaftale. Det kan være antal, kvaliteter, mix, højder, priser, betalingsbetingelser, leveringstider, splitlevering og tilpasning af sidste levering op mod jul.

 

Efter indgåelse af en skriftlig handelsaftale, mærker vi alle træer med etiketter. Hvis I ønsker det, er I meget velkomne til at besøge os for at se de opmærkede træer.

 

Træerne fældes ca. 2 dage før pakning af hensyn til af modning af træerne. Træerne nettes og pakkes, herefter leveres de direkte til jeres adresse. Der er som udgangspunkt ingen træer, der har været fældet i mere end 7 dage, når I modtager dem.

 

Vi anbefaler, at I tager nettet af træerne efter levering, for at træet kan få sit naturlige udseende tilbage, og således at træet præsenterer sig flot ved et salg til slutkunden.

 

Der kommer ingen meromkostninger til mellemled. Herudover mindskes risikoen for fejl leverancer og paller med træer, der står pakket i lang tid før levering.

 

Hos Danish Trees ApS handler I med de mennesker, der arbejder i plantagen til dagligt. Vi kan agere hurtigt og kan tilpasse de fleste situationer.

 

Vores træer er formentligt ikke de billigste træer, I kan finde på markedet. Men vi har det bedste produkt.

 

Vores træer er dyrket på god landbrugsjord med klimamæssig ideel placering, og som er velgødet, renholdt, formet gennem årene med håndkraft. Der vil være en smidig handelsproces, og optimal kommunikation, således at perioden fra fældning af træet, ind til det står klar til salg til slutbrugeren bliver så kort, som mulig. Vi lægger endvidere stor vægt på en fleksibel håndteringsproces tilpasset jeres behov.

 

For os er dyrkning af juletræer en mangeårig og omkostningstung investering. Vi finder det derfor naturligt, at vi drøfter betalingsvilkår.

 

Danish Trees ApS ønsker et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder, der forhåbentlig fører til et mangeårigt samarbejde om salg af juletræer til fordel for alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designet af Magicweb

Danish Trees ApS

Langagervej 44

DK-6100 Haderslev

Tel. +45 29652502

Language selection

Media